سیمکات
کد کاربر
رمز
 

 

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند

با توجه به ابلاغ مدیرعامل محترم از روز سه‌شنبه مورخ 11 خرداد ماه 1395 تمامی مکاتبات می‌بایست در سیستم اتوماسیون انجام شود. لذا از همکاران محترم تقاضا می شود کلیه مشکلات و موارد خود را توسط ارسال پیام، در سیستم اتوماسیون، به ادمین سیستم، اعلام نمایند.

درضمن هرگونه اعلام مشکل خارج از اتوماسیون،  فاقد اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.